Friday, April 30, 2010

Arbetarbladet recenserar Inferno

Bodil Juggas har recenserat Inferno av Fabian Göranson i Arbetarbladet. Hon skriver bl.a:

"Fabian Göranson har bearbetat ”Inferno” till en serieroman där huvudpersonen porträtteras med ett bildspråk som exploderar i varje ruta.
Det är rasande uttrycksfullt, levande, tätt inpå och ett maniskt driv i bildberättandet från förra sekelskiftets Paris där Strindberg går vilse när han inte dväljs på sin kammare. Brinner gör den här versionen verkligen.
Och skratta får man göra, mitt i all panik.
”Inferno” är andra serieboken på kort tid som oförskräckt tar sig an August Strindberg. Inte alldeles respektlöst, snarare ömsint överseende.
Men om några har rätt att ta ner nationalförfattaren på jorden så är det våra enastående svenska serietecknare."

Läs hela recensionen här.

No comments:

Post a Comment

 

Blog Template by YummyLolly.com - Background by Ava7Patterns