Wednesday, August 10, 2011

Kiki i Kulturen

Tidningen kulturen skriver fint om Kiki från Montparnasse.
Gustav Andersson mins ett sommarprogram på radio och filosoferar om hur Kiki hade det.


"...jag kom att tänka på det där sommarprogrammet när jag läste Catel Muller och José-Louis Bocquets tecknade biografi Kiki från Montparnasse där huvudpersonen själv, enligt bokens författare, var en sådan person som helt saknade det logiska tänkandet och livet igenom levde var minut och sekund i det absoluta nuets lättfullhet."

"Den tecknade biografins styrka är annars samtidsmarkörerna samt hur väl den skildrar hur svårt det var att vara en ung kvinna i Paris tidigt på det förra seklet och hur lätt man kan utnyttjas av andra om man bara använder sig av den ena hjärnhalvan."
 Läs det i sin helhet här.
Köp en bok själv här.

http://www.tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/litteraturkritik/9599-litteraturcatel-muller-och-jose-louis-bocquet-kiki-fran-montparnasse

No comments:

Post a Comment

 

Blog Template by YummyLolly.com - Background by Ava7Patterns