Tuesday, August 2, 2011

En musas liv i Smålandsposten

Kiki från Montparnasse har fått hyllning i Smålandsposten.
"Catels svartvita teckningar är väl förankrade i fransk-belgisk tradition, livliga och eleganta utan att bli stela; Bocquets text är ambitiös (albumet omfattar 370 sidor) och välstrukturerad ... "

"Framför allt samverkar text och teckningar väl i ett sympatiskt och inte alltför idealiserande porträtt av denna originella och inte alls okomplicerade person. Med tanke på hur många kletigt nostalgiska skönmålningar som gjorts av mellankrigstidens Paris uppskattar jag särskilt att också baksidorna av det fria livet de illegala aborterna, kokainet, de småsinta fejderna mellan konstnärer och författare också får sin plats i albumet.
Catel & Bocquet är också modiga nog att föra skildringen av Kikis liv till dess solkiga men för all del inte uppgivna slut. "

Jonas Ellerström för Smålandsposten

läs artikeln i sin helhet här.

No comments:

Post a Comment

 

Blog Template by YummyLolly.com - Background by Ava7Patterns