Monday, May 10, 2010

Skånskan recenserar Inferno

Clemens Altgård skriver idag i Skånskan:

"Strindbergs beteende är neurotiskt och efterhand stegras sinnesstämningarna till den grad att det blir närmast psykotiskt. Allt detta skildrar Fabian Göransson skickligt i sina teckningar. De delar av den strindbergska prosan som inte låtit sig visualiseras har i stället komprimerats i pratbubblor och textrutor. Det är ett väl fungerande grepp och blir aldrig banalt, mycket tack vare Göransons mörka humor, sinne för detaljer och expressiva stil.

Det är inte utan att jag vill göra vissa jämförelser med Terry Gilliams vanvettigt hallucinatoriska Hunter S Thompson-filmatisering Fear and loathing in Las Vegas (se pockettipsen) från 1998. Även i det fallet handlade det om att omvandla en osedvanligt paranoid och subjektiv prosaskildring till bilder. Låt mig säga att Fabian Göranson klarat av sin uppgift lika galant som Gilliam klarade sin.
Inferno är på ett plan underhållning med en karikerad och kolerisk Strindberg på flykt undan de osynliga makter som tycks förfölja honom, men på ett annat plan för den läsaren djupt in i den strindbergska föreställningsvärldens närmast gotiska labyrint."

och

"Som helhet är det ett mycket njutbart verk och det kan förhoppningsvis också bidra till att ge bilden av nationalskalden en ny dimension."

Läs hela recensionen här.
Läs mer om Inferno av Fabian Göranson här.

No comments:

Post a Comment

 

Blog Template by YummyLolly.com - Background by Ava7Patterns